PLEINKAAL1

 

PLEIN2030 is dé ontmoetingsplaats voor col­le­ga’s die werk­zaam zijn bin­nen de ar­bo­dienst­ver­le­ning of in het on­der­wijs. 

PLEIN2030 is een initiatief van Wim Davelaar en Cor Steijn. Wim is jarenlang werkzaam geweest in de ARBO-sector en Cor komt uit het onderwijsveld. Wij zien in deze beide sectoren dat gebrek aan idealisme en vergaand rendementsdenken leiden tot kwaliteitsverlies bij ziekteverzuimbegeleiding en preventie en tot verschraling en marginalisering van het onderwijs. De maatschappij verandert in razend tempo en dat maakt dat (logge, traditionele) instituties als Arbodiensten en onderwijsbesturen niet meer kunnen inspelen op een sterk veranderende behoefte in de samenleving. De overheid poogt krampachtig grip te houden door de wet- en regelgeving steeds strakker door te voeren. Deze doorgeslagen bureaucratie leidt ertoe dat medewerkers in onze sectoren steeds verder vervreemd raken van de kern van hun eigen vakgebied en dat hun leefwereld bepaald wordt door externe factoren waarop zij geen of nauwelijks invloed kunnen uitoefenen. De professionals worden uitvoerders van de door beleidsmakers bedachte inhoud (meestal gebaseerd op de illusie van planbaarheid, beheersbaarheid en economische motieven) en verliezen hun autonomie. Juist Arbo en onderwijs zijn werkvelden die bij uitstek een grote component mensgerichtheid in zich dragen en zich dus niet kunnen laten vangen in de beleidskaders zoals deze door de politiek worden opgeworpen.

De initiatiefnemers van PLEIN2030 zijn van mening dat de denk- en werkwijze in hun werksectoren anders georganiseerd kunnen worden. Laat de professionals zelf aan het woord, vanuit hun eigen competentie en autonomie en neem daarvoor zelf het initiatief.

We hebben voor beide sectoren een platform ontwikkeld waar professionals zelf de regie houden. Voor de sector onderwijs geldt dat deze nog in ontwikkeling is. Voor de arbodienstverlening hebben wij arboplein2030.nl in het leven geroepen. Een platform waar alle betrokken uit het vak meer dan welkom zijn, dat laagdrempelig en niet duur is, waar transparantie en vertrouwen de essentie vormen en waar de professional centraal staat!


  

NAAR ARBOPLEIN2030    NAAR ONDERWIJSPLEIN2030  VERANTWOORDING    CONTACT